News

ข่าวดี Coder Dojo ชมรมนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ มาแล้วครับ

ข่าวดี Coder Dojo ชมรมนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ มาแล้วครับ

เราเชื่อว่าทักษะการเขียนโปรแกรมจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กยุคนี้ สภาพการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ สนุกสนาน ให้เด็กเรียนรู้จากกันและกัน โดยมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำ จะช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์