News

โครงการ “3 สุข - 3 Happinesses Eldery”

โครงการ “3 สุข - 3 Happinesses Eldery”

โครงการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้สูงวัย ในหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ที่เราถือว่าเป็นโชคดีมากๆที่ได้รู้จักอาจารย์ผู้มีความรู้ทั้งสองท่านนี้ ท่านไม่ธรรมดาครั...