News

โครงการ “สูงวัย (ใจ)เกินร้อย”

โครงการ “สูงวัย (ใจ)เกินร้อย”

โครงการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้สูงวัย ในหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ที่เราถือว่าเป็นโชคดีมากๆที่ได้รู้จักอาจารย์ผู้มีความรู้ทั้งสองท่านนี้ ท่านไม่ธรรมดาครั...