Behind the scenes of your cake

วันนี้มาแนวดราม่านิดๆ แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยใจนะคะ อยากขอบคุณลูกค้าสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้กันตลอด และคนสำคัญของร้านซึ่งก็คือพนักงานทุกๆคนค่ะ