มาร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับคราฟต์ช็อคโกแลตไทย ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ผู้แปรรูป ผู้ผลิตช็อคโกแลต หรือคนรักช็อคโกแลต TCCF เป็นแพลตฟอร์มพิเศษที่ให้คุณได้เชื่อมต่อ เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน มาร่วมกันยกระดับคุณภาพช็อคโกแลตไทย และแบ่งปันให้กับคนทั่วโลก ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเดียวกับเราในการสร้างความยั่งยืนให้วงการนี้ เราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราและเดินทางไปด้วยกัน
Join us in celebrating the diverse world of Thai chocolate at the Thailand Craft Chocolate Festival (TCCF). Whether you are a cacao farmer, processor, chocolate maker, or chocolate lover, TCCF offers a unique platform to connect, learn, and innovate. Together, we can elevate Thai chocolate to new heights and share our passion with the world. If you share our dedication to crafting exceptional chocolate and fostering sustainable practices, we invite you to join our community and participate in this exciting journey.

 

be a part of TCCF and let's craft a sweeter future together!