Chocolate Journey

"Thailand Chocolate Journey Part 2" - Truth about Thai Cacao

"Thailand Chocolate Journey Part 2" - Truth about Thai Cacao

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง ผมได้พาครอบครัวไปบุกแหล่งปลูกโกโก้ที่จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากครับ จุดหมายของเราในการเดินทางครั้งนี้คือ ไปพู...